GHẾ SOFA ODEA 2

GHẾ SOFA ODEA 2

Ghế Sofa Odea 2 với màu xanh sapin đã tìm thấy vị trí của mình ở trung tâm của căn phòng "deer and wolf" tại Musée de la Chasse et de la Nature - Bảo tàng trưng bày sự liên kết giữa con người và động vật qua các thời đại và thu hút các bộ sưu tập nghệ thuật đặc biệt từ thời cổ đại, hiện đại đến đương đại, tất cả được tập hợp bởi những người sáng lập trong suốt gần nửa thế kỷ qua.

Sofa Odea 2, thiết kế bởi Roberto Tapinassi & Maurizio Manzoni. https://fcld.ly/3wj09lz

 

Other post

GHẾ SOFA ODEA 2

GHẾ SOFA ODEA 2

Ghế Sofa Odea 2 với màu xanh sapin đã tìm thấy vị trí của mình ở trung tâm của căn phòng "deer and wolf" tại...

GHẾ SOFA ODEA 2

GHẾ SOFA ODEA 2

Ghế Sofa Odea 2 với màu xanh sapin đã tìm thấy vị trí của mình ở trung tâm của căn phòng "deer and wolf" tại...