AQUA | FABRICE BERUX

AQUA | FABRICE BERUX

Chiếc bàn Aqua ẩn chứa sự khéo léo và kỹ thuật đỉnh cao, đáp ứng hoàn hảo thử thách từ nhà thiết kế Fabrice Berrux là tạo ra một chân bàn duy nhất mang hình dáng giọt nước vô cùng ấn tượng.

Bàn ăn Aqua, thiết kế bởi Fabrice Berrux. https://fcld.ly/sao6lus

Hình ảnh: Casa Amano

 

Other post

AQUA | FABRICE BERUX

AQUA | FABRICE BERUX

Chiếc bàn Aqua ẩn chứa sự khéo léo và kỹ thuật đỉnh cao, đáp ứng hoàn hảo thử thách từ nhà thiết kế Fabrice Berrux...

AQUA | FABRICE BERUX

AQUA | FABRICE BERUX

Chiếc bàn Aqua ẩn chứa sự khéo léo và kỹ thuật đỉnh cao, đáp ứng hoàn hảo thử thách từ nhà thiết kế Fabrice Berrux...